Teknats prefektmöte

  • Datum: –15.30
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Beurlingrummet
  • Webbsida
  • Arrangör: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Kontaktperson: Per Andersson
  • Sammanträde