(FLYTTAT) Guy Dammann: “Aesthetic Perfection and the Sense of Necessity”

Högre seminariet i estetik

(OBS! Framflyttat, nytt datum meddelas senare)

Guy Dammann, Uppsala universitet: “Aesthetic Perfection and the Sense of Necessity”