(FLYTTAT) Panos Paris: “On the Concept of Form in Aesthetics”

Högre seminariet i estetik

(OBS! Framflyttat. Nytt datum meddelas senare.)

Panos Paris, Cardiff University: “On the Concept of Form in Aesthetics”