Kortkurs - Hands-on: förnya din undervisning

Kortkurs 2:a tillfället (2 x 3 timmar). Vi går igenom olika tekniker för att aktivera dina studenter. Du får teoretisk bakgrund och möjlighet att prova själv vid det första tillfället.

Vi tar med ett urval av olika tekniker, denna gång med fokus på fishbowl, teater, speeddating och dilemman.
Sedan tar du med dig dina nyvunna erfarenheter in i din egen undervisning under terminen.
Vid andra tillfället träffas vi och diskuterar styrkor och svagheter utifrån egna erfarenheter med återkoppling till teorin.

Välkomna!

(1:a tillfället ges 28 februari)