Guilherme Marques Pedro: avhandlingskapitel

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken – Eng2-1022
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Patricia Mindus
  • Seminarium

Högre seminariet i rättsfilosofi

Guilherme Marques Pedro, Uppsala universitet, lägger fram ett avhandlingskapitel (utkast)