Dialog: Om skada

Filosofiska kårföreningen

Anna Folland och Jens Johansson, båda Uppsala universitet, samtalar om skada. Läs mer på Facebook.