PhD Frontiers seminar

  • Datum: –14.30
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Lindahlsalen
  • Föreläsare: Mohamad Bazzi, Luciana Simoes
  • Arrangör: IOB
  • Kontaktperson: Emmanouil Tsakoumis
  • Seminarium