Föreläsning av hedersdoktorn vid Språkvetenskapliga fakulteten Camilla Wide

  • Datum: –15.30
  • Plats: Engelska parken Humanistiska Teatern (Engelska parken 22-0008)
  • Föreläsare: Camilla Wide, professor i nordisk filologi vid Åbo universitet
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Björn Melander
  • Telefon: 0184716881
  • Föreläsning

Svenska som pluricentriskt språk

Svenska är ett pluricentriskt språk med två nationella varieteter. Vad innebär detta för forskningen om svenska? På vilket sätt kan man analysera de skillnader som förekommer mellan Sverige och Finland samt beakta att det finns flera normcentrum? Under föreläsningen diskuteras dessa frågor med utgångspunkt i både tidigare studier och pågående forskning. För att vara en s.k. icke-dominerande varietet är svenskan i Finland mycket välbeskriven, inte minst tack vare den nya sexdelade bokserien Svenskan i Finland – i dag och i går (Svenska litteratursällskapet i Finland, 2015–2019). Det oaktat finns det vissa aspekter av svenska som pluricentriskt språk som är mindre utforskade eller beskrivna, särskilt i ett direkt jämförande perspektiv. Utöver syntaktiska strukturer gäller detta bl.a. kommunikativa mönster i autentiska samtal, som för tillfället undersöks i det binationella forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP).