Högre seminarium: Jack Fägrell

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Stora seminarierummet Institutionen för nordiska språk (16-2041)
  • Föreläsare: Jack Fägrell
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Björn Melander
  • Telefon: 0184716881
  • Seminarium

Vetenskapligt skrivande på gymnasiet – vägar framåt i avhandlingsarbetet

Mitt avhandlingsprojekt har hittills gått i riktning mot att förstå vad vetenskapligt skrivande och vetenskaplig text på gymnasiet egentligen är. Jag har avgränsat mitt projekt till det så kallade gymnasiearbetet för högskoleförberedande program – det arbete som samtliga gymnasieelever måste genomföra med godkänt betyg för att få ut studentexamen. Arbetet liknar, både till process och slutprodukt, på många vis uppsatsarbete på universitet/högskola.

Under seminariets första timme presenterar jag kort några av huvudresultaten ur min första delstudie där jag undersöker legitimeringar av gymnasiearbetet i policy- och styrdokumentdokument, samt några preliminära resultat ur min andra delstudie där jag, med en LCT-inspirerad analys (Legitimation code theory), undersöker skrivnormer i modelltexter för gymnasiearbetet. Vidare presenterar jag i korthet mitt övriga insamlade material av gymnasiearbeten och intervjuer med lärare och elever. Materialet är än så länge obearbetat, och här vill jag be seminariedeltagarna om lite hjälp: Vad är intressant att titta vidare på i materialet?

Seminariets andra timme vill jag därför med deltagarnas hjälp ägna åt att diskutera möjliga vägar framåt. Eftersom jag har drygt 200 elevarbeten från flera olika skolor och programinriktningar är jag dels intresserad av vad kvantitativa analyser kan ge och om mitt material räcker till, samt vilka mått som i så fall är relevanta. Dessutom är jag intresserad av hur mina analyser av modelltexter kan fördjupas och förankras på lägre textnivåer, då dessa analyser i nuläget rör sig på mer övergripande textnivåer.

För att ge en bild av hur ett gymnasiearbete kan se ut kommer ett arbete ur materialet att tillgängliggöras för seminariedeltagarna. Ett exemplar läggs ut för kopiering i personalrummet. Det går också bra att höra av sig till mig om man önskar en pdf-version. Det är önskvärt att deltagarna inför seminariet läser arbetet och funderar kring hur materialet kan angripas.

 

Mejl: jack.fagrell@nordiska.uu.se