Svårigheter med kommunikation och motorik hos små barn. Vikten av tidig upptäckt och stöd

  • Datum: –16.00
  • Plats: Universitetshuset, sal IV Biskopsgatan 3
  • Föreläsare: Anna Fäldt, logoped, doktorand, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet Kine Johansen, fysioterapeut, medicine doktor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Kontaktperson: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Telefon: 018-471 64 45
  • Föreläsning

Obligatorisk föranmälan via e-post eller telefon