Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: Arv eller miljö?

  • Datum: –16.00
  • Plats: Universitetshuset, sal IV Biskopsgatan 3
  • Föreläsare: Niklas Dahl, professor, överläkare, Institutionen för immunologi, genetik och patologi Najah Khalifa, medicine doktor, forskare vid Institutionen för neurovetenskap
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Kontaktperson: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Telefon: 018-471 64 45
  • Föreläsning

Obligatorisk föranmälan via e-post eller telefon.

Olika studier talar för att merparten av neuropsykiatriska tillstånd beror på en samverkan mellan miljöfaktorer och biologiskt arv (gener). De genetiska faktorerna är många och för olika kliniska diagnoser kan genetiska faktorer överlappa. Även miljöfaktorer såsom etnisk bakgrund, sociala faktorer och erfarenheter bidrar till symtombilden. Genetiska faktorer, hur de ärvs och verkar för uppkomst av neuropsykiatriska funktionshinder, kommer att exemplifieras vid bl.a. autism spektrumtillstånd och Tourette syndrom