Märta Nasvelldagen

  • Datum:
  • Plats: Akademiska sjukhuset Gunnesalen, Psykiatrins hus, ing 10 Akademiska sjukhuset
  • Webbsida
  • Arrangör: Inst för neurovetenskap
  • Kontaktperson: Ann-Charlotte Fält
  • Telefon: 018-471 4771
  • Föreläsning

Märta Nasvell dagen har i år tema Psykiatri och psykisk trauma