TID-kollokvium - Carin Östman: Svensk censur som textgranskande och textförbättrande instans

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Carin Östman
  • Kontaktperson: Gustav Bockgård
  • Telefon: 018-4711335
  • Seminarium

Svensk censur som textgranskande och textförbättrande instans

Vid kollokviet vill jag diskutera svensk censur under 1700-talet ur ett språkvårdsperspektiv. I Sverige inrättades ett censurämbete, censor librorum, år 1686. Censor skulle granska både inhemska och utländska importerade tryck, och det han skulle kontrollera var att ingenting trycktes eller importerades som var anstötligt eller oanständigt. När Olof Dalin skrev Then Swänska Argus 1732–1734 granskades alla ark av censor innan de fick tryckas. Men flertalet av censors anmärkningar rör inte politiska frågor, som man kanske kunde vänta, utan rör istället språkliga frågor. Dalin fick helt enkelt ganska många språkliga råd av censor, som vid denna tid var Johan Upmarck Rosenadler. Möjligtvis var Rosenadler extra språkintresserad, men också hans efterträdare Gustaf Benzelstjerna verkar ha sett den språkliga granskningen som en viktig uppgift.

Med utgångspunkt i Rosenadlers språkliga råd (tillgängliga i Hesselmans och Lamms utgåva av Then Swänska Argus) och Benzelstjernas tryckta censorsjournal vill jag diskutera censorsämbetet som språkvårdande instans.

Kollokviet ingår i serien Text-, interaktions- och diskurskollokvier. Läs mer om serien här: http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/tid-kollokviet/