Högre seminarium: Hans Götzsche

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-0054
  • Föreläsare: Hans Götzsche, Aalborg
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Henrik Williams
  • Telefon: 018-471-1275
  • Seminarium