Hur kan insatser till barn med Downs syndrom förbättras?

  • Datum: –16.00
  • Plats: Universitetshuset, sal IV
  • Föreläsare: Ulrika Wester Oxelgren, överläkare i barnneurologi på Akademiska barnsjukhuset, medicine doktor, institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Kontaktperson: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Telefon: 018-471 64 45
  • Föreläsning

Utredning av autism och ADHD följt av individanpassat stöd.

Autism och ADHD är vanligt förekommande hos barn med Downs syndrom. De flesta barn med Downs syndrom har intellektuell funktionsnedsättning där svårighetsgraden kan öka i tonåren. Även äldre barn och tonåringar med svår till grav intellektuell funktionsnedsättning kan ha nytta av individuellt anpassad autismintervention.

Obligatorisk föranmälan via e-post cff@cff.uu.se eller telefon 018-471 64 45.