Svårigheter med kommunikation och motorik hos små barn.

  • Datum: –16.00
  • Plats: Universitetshuset, sal IV
  • Föreläsare: Anna Fäldt, logoped, doktorand, institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet och Kine Johansen, fysioterapeut, medicine doktor, institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Kontaktperson: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Telefon: 018-471 64 45
  • Föreläsning

Vikten av tidig upptäckt och stöd.

Obligatorisk föranmälan via e-post cff@cff.uu.se eller telefon 018-471 64 45.