Half time seminar Iman Alaie

  • Datum:
  • Plats: Join Zoom Meeting: https://uu-se.zoom.us/j/724195633
  • Föreläsare: Iman Alaie, Doktorand, Institutionen för neurovetenskap, Barn- och ungdomspsykiatri
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 0704334801
  • Seminarium

Titel: Adult outcomes of adolescent depression: Individual, familial, and societal perspectives

Join Zoom Meeting
https://uu-se.zoom.us/j/724195633