Skilda ojämlikhetsregimer? En jämförelse av praktikerna på kvinno- och mansdominerade arbetsplatser

  • Datum: –15.00
  • Plats: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) Seminarierummet
  • Föreläsare: Kristina Boréus, IBF
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
  • Kontaktperson: Miguel Martinez
  • Seminarium