Contested infrastructures of movement: The struggle over the social role of public transportation in Atlanta, Georgia

  • Datum: –15.00
  • Plats: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) Seminarierummet
  • Föreläsare: Marcus Mohall, Kulturgeografiska institutionen
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
  • Kontaktperson: Miguel Martinez
  • Seminarium