The importance of initial neighborhood characteristics for the long-run residential integration of refugees

  • Datum: –15.00
  • Plats: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) Seminarierummet
  • Föreläsare: Madhinee Valeyatheepillay, IBF
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
  • Kontaktperson: Miguel Martinez
  • Seminarium

Boende och samhälle-seminarium