STS-sem: ”Krig som vetenskap: Försvarets forskningsanstalt och 1960-talets systemutredningar.”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Eric Bergelin, UU
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska int / Uppsala STS
  • Kontaktperson: Ylva Hasselberg
  • Seminarium

Eric Bergelin, Historiska institutionen vid UU ventilerar ett avhandlingskapitel med titeln: ”Krig som vetenskap: Försvarets forskningsanstalt och 1960-talets systemutredningar.” Underlag rekvireras en vecka innan från författaren: eric.bergelin@hist.uu.se