Hedersdoktorföreläsning med Hans Petter Graver

  • Datum: –12.00
  • Plats: Fakultetsrummet, Juridiska fakulteten, Riddartorget Trädgårdsgatan 1
  • Föreläsare: Professor Hans Petter Graver
  • Arrangör: Juridiska fakulteten
  • Kontaktperson: Peter Johnson
  • Telefon: 018-471 20 50
  • Föreläsning

Professor Hans Petter Graver föreläser på norska som hedersdoktor vid Juridiska fakulteten.
Föreläsningens titel: Helter på dommerbenken- om dommere som står upp mot makten

Hans Petter Gravers framstående rättsvetenskapliga forskargärning omfattar ett stort antal verk inom offentlig rätt i vid mening och i rättsteori. Sedan år 1993 är han professor i rättssociologi med särskild inriktning mot förvaltningsrätt, vid juridiska fakulteten, Universitetet i Oslo. Han har varit aktiv i lagstiftningsarbetet, bland annat i flera betydelsefulla statliga utredningar, och har i sin verksamhet på olika sätt bidragit till att fördjupa och nyansera svåra rättsliga frågor. Gravers engagemang för rättsteori, inom och utom den offentliga rätten, har under decennier uppskattats av forskarkolleger i Norden och övriga Europa.