Alexander Engström ventilerar ett utkast

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Eng 22 - 1009
  • Föreläsare: Alexander Engström
  • Arrangör: Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Maria Ågren
  • Seminarium

Alexander Engström ventilerar ett utkast till en projektansökan. Seminar in Swedish