Tobias Larsson ventilerar ett avhandlingsavsnitt

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Eng 22 - 1009
  • Föreläsare: Tobias Larsson
  • Arrangör: Historiska institutionen, Gender and Work
  • Kontaktperson: Maria Ågren
  • Seminarium

Tobias Larsson ventilerar ett avhandlingsavsnitt om Stockholms stad ur ett rumsligt perspektiv. Seminar in Swedish.