Högre sem: Avhandlings-PM, Arvand Mirsafian och Ellen Lindblom

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Mats Morell
  • Seminarium

Arvand Mirsafian och Ellen Lindblom presenterar sina avhandlings-PM 1. Opponenter är Simon Hallberg och Maja Lundqvist