Högre sem: David Dellstig slutseminarium via Zoom

  • Datum: –15.00
  • Plats: via Zoom
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Fredrik Sandgren
  • Seminarium

Doktorand David Dellstig håller slutseminarium med Janken Myrdal från Stockholms universitet som opponent.

Kontakta Fredrik Sandgren på fredrik.sandgren@ekhist.uu.se för att få tillgång till Zoom-länk.