Högre sem: David Dellstig slutseminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Jan Ottosson
  • Seminarium

Doktorand David Dellstig håller slutseminarium med Janken Myrdal från Stockholms universitet som opponent.