Provföreläsningar: Forskningsfältet Språk och lärande. Aktuellt vetenskapligt läge och utvecklingsmöjligheter.

  • Datum: –11.30
  • Plats: Engelska parken Rum 16-0043
  • Föreläsare: Natalia Ganuza, Mats Landqvist, Catharina Nyström Höög
  • Kontaktperson: Institutionen för nordiska språk
  • Föreläsning

Hålltider för provföreläsningarna.

kl. 09.00-09.40 Natalia Ganuza
kl. 09.50-10.30 Mats Landqvist
kl. 10.50-11.30 Catharina Nyström Höög