STS-sem: "Kvantifierade väljare: valstatistik och formeringen av det politiska ca 1870-1930” (INSTÄLLT)

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Petter Tistedt, Idé- och lärdomshistoria, UU
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen/Uppsala STS
  • Kontaktperson: Ylva Hasselberg
  • Seminarium

Petter Tistedt presenterar sin forskning: ”Kvantifierade väljare: valstatistik och formeringen av det politiska ca 1870-1930”. Underlag kan rekvireras en vecka innan seminariet från Ylva.Hasselberg@ekhist.uu.se