Licentiatseminarium: Fiber Floer cohomology and conormal stops

  • Datum: –11.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 80127
  • Föreläsare: Johan Asplund
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Johan Asplund
  • Licentiatseminarium

Licentiatseminarium. Opponent Baptiste Chantraine, University of Nantes.