FREDA-bedömningsmetoder som stöd i utredningsarbete

  • Datum:
  • Plats: Oskarshamn
  • Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar län och Kommunförbundet Kalmar län
  • Kontaktperson: Lena Jenish
  • Utbildning

Länsstyrelsen Kalmar län och Kommunförbundet hälsar välkommen till en två-dagars utbildning i FREDA-bedömningsmetoder som stöd i arbetet att utreda våldsutsattas behov av insatser. Fokus kommer ligga på FREDA-beskrivning och FREDA-farlighetsbedömning.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som har grundkunskaper om våld i nära relationer och arbetar inom socialtjänsten i Kalmar län med att utreda och bedöma våld i nära relationer. Anmälan gäller till båda dagarna.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Kalmars webbplats (öppnas i nytt fönster)