Informationsträff utvecklingsmedel mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

  • Datum: –15.00
  • Plats: Malmö
  • Arrangör: Länsstyrelsen Skåne
  • Kontaktperson: Frida Darj
  • Föreläsning

Länsstyrelsen håller en informationsträff om de utlysta utvecklingsmedlen för arbetet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Träffen är ett tillfälle för att ställa frågor och få information om bakgrunden till utlysningen, verkningsfullt förebyggande arbete mot våld, hur projektansökan fylls i och vilka tidigare projekt som beviljats medel.