Högre seminariet: Anne Reese Willén

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Anne Reese Willén, Uppsala
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium

"Actors and networks in the circulation and the implementation of music idealist views in Stockholm in the second half of the 19th century"