OBS. INSTÄLLT. Högre seminarium: Ellen Bijvoet

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Ellen Bijvoet, Uppsala universitet
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Natalia Ganuza
  • Seminarium

Attityder till spår av andra språk i svenskan – en rapport från Språkrådet

Attityder till spår av andra språk i svenskan – en rapport från Språkrådet

Under seminariet kommer jag att presentera en sammanställning av språkattitydforskning i Sverige, skriven på uppdrag av Språkrådet. Rapporten (som är under utgivning) behandlar attityder till olika former av andra språks påverkan på svenska, närmare bestämt attityder till importord, kodväxling, brytning och förortsindexerad svenska. Syftet med forskningsöversikten är inte att ge en uttömmande redovisning av forskningsläget utan att fungera som kunskapsunderlag för vidare forskning. Med utgångspunkt i sammanställningen kan vi förhoppningsvis få bättre kläm på frågor som: ”Vilka svenskars språkattityder vet vi något om i dagsläget?”, ”Vilka frågor har vetenskapen ställt om olika språks påverkan på svenskan?” och ”Var finns forskningsluckorna, vad bör vi forska (mer) om?”