ONLINE: Kommersialisering av forskningsresultat

  • Datum: –12.00
  • Plats: Hubben, Dag Hammarskjölds väg 38 i Uppsala Science Park
  • Webbsida
  • Arrangör: UU Innovation
  • Kontaktperson: Nhils Forslund
  • Seminarium

Det här är det fjärde och sista seminariet i en poänggivande kurs om immaterialrätt (IP) och kommersialisering (3hp) som ges av UU Innovation i samarbete med PRV. Kursen riktar sig till doktorander och övriga anställda från alla vetenskapsområden vid Uppsala universitet.

Det avslutande seminariet handlar om olika aspekter av kommersialisering av forskningsresultat och hur en inventering av immateriella tillgångar inom ett projekt kan göras. Du kommer också få en översiktlig presentation av det kostnadsfria stöd för kommersialisering och andra former av nyttiggörande som UU Innovation erbjuder.

Samtliga seminarier i kursen hålls på engelska.

Information och anmälan till kursen