Utbildning: FREDA – Standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relation

  • Datum: –16.00
  • Plats: Örebro
  • Arrangör: Länsstyrelsen Örebro
  • Kontaktperson: Madina Sidiki
  • Utbildning

Länsstyrelsen i Örebro län har valt att med hjälp av Arvin Utbildning arrangera en utbildning i riskbedömningsmetoden FREDA.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom, eller på uppdrag av socialtjänsten, där du kan träffa på personer som kan vara utsatta för våld i olika former.

Utbildningen är förlagd till tre olika tillfällen och består av föreläsning, grupparbete, reflektioner/diskussioner, läsning av autentiska våldsutredningar, filmvisning och samtalsövningar om våld.

Tillfälle 1: 18 maj
Tillfälle 2: 19 maj 
Tillfälle 3: 11 juni

Läs mer och anmäl dig på Länsstyrelsen Örebros webbplats