INSTÄLLT! Kungl. Akademiska kapellets Vårkonsert

OBS! KONSERTEN ÄR INSTÄLLD. Kungliga Akademiska kapellet framför R. Strauss: Oboekonsert och P. Tjajkovskij: Symfoni nr 6 ”Pathétique”.
Solist: Anna Randelin. Dirigent: Stefan Karpe

Universitetsaulan, Uppsala, kl. 15.00
 

INSTÄLLD konsert även i Stockholm den 8 maj i Eric Ericsonhallen, Stockholm, kl. 19.00. 

www.akademiskakapellet.uu.se

INSTÄLLT! Kungl. Akademiska kapellets Vårkonsert