Book release: Liberal Nationalism and Its Critics: Normative and Empirical Questions

  • Datum: –18.30
  • Plats: Brusewitzsalen, Östra Ågatan 19, plan 3
  • Föreläsare: Gina Gustavsson, Associate Professor, Department of Government, Uppsala University David Miller, Professor of Political Theory, Nuffield College, University of Oxford Keith Banting, Professor, Department of Political Studies, Queen’s University Karen Breidahl, Associate Professor, Department of Political Science, Aalborg University Frank Gonzalez, Assistant Professor, School of Goverment and Public Policy, University of Arizona Elizabeth Theiss-Morse, Professor of Political Science, University of Nebraska-Lincoln Matthew Wright, Assistant Professor, Department of Political Science, University of British Columbia
  • Arrangör: Department of Government and Uppsala Forum, in cooperation with the Association of Foreign Affairs
  • Kontaktperson: William Fröberg
  • Föreläsning

År 2019 var året då begreppet ”liberal nationalism” fick fäste i den svenska mediedebatten. Flera debattörer och forskare pekar nu ut den liberala nationalismen som vägen framåt i ett alltmer polariserat samhällsklimat (se t.ex. Gustavsson, DN 6/6 och Kvartal 15/9; Sonesson, Axess nr 3; Wennström, SvD 29/1; Östbring, Kvartal 9/8).

Men vad menas egentligen med en liberal eller demokratisk nationalism? Är det inte lika motsägelsefullt som att tala om en ”vänlig rottweiler”? Står inte det liberala ”l:et” i motsats till det nationalistiska ”n:et” på den beryktade GAL/TAN-skalan?

Och hur stark är den nationella identiteten i dagens globaliserade värld? Har den verkligen de positiva konsekvenser för demokratin och välfärden som liberala nationalister gör gällande? Hur lätt är den nationella identiteten för invandrare att omfamna?

I efterdyningarna av Brexit och Trump bestämde sig statsvetaren Gina Gustavsson och politisk-teoretikern David Miller för att sammanföra världsledande forskare från såväl politisk teori, som t.ex. Will Kymlicka, som psykologi, sociologi och statskunskap för att ge svar på dessa lika brännande som kontroversiella frågor. Resultatet blev en antologi som i dagarna getts ut av Oxford University Press.

Under bokreleasen ger Gustavsson och Miller en överblick över bokens huvudpoänger. Flera av författarna erbjuder sedan blixtbelysningar av den nationella identitetens psykologi med insikter från sina respektive kapitel. Resultaten de berättar om baseras på psykologiska experimentstudier och attitydundersökningar från bl.a. USA, Kanada och Danmark.

Efter presentation av boken och frågor från publiken bjuds det på vin och middagsbuffé i Statsvetenskapliga institutionens lunchrum. För anmälan till buffén, vänligen kontakta william.fröberg@statsvet.uu.se  senast fredagen 31 januari.

Bokreleasen hålls på Engelska