Bevara struktur och funktion i den åldrande hjärnan – en roll för fysisk aktivitet?

  • Datum: –11.30
  • Plats: Rudbecklaboratoriet Fåhraeussalen, hus C5
  • Föreläsare: Professor Lars Nyberg
  • Arrangör: Anna Cristina Åberg
  • Kontaktperson: Anna Cristina Åberg
  • Föreläsning

Lars Nyberg är professor i neurovetenskap. Hans forskning handlar om att genom funktionell hjärnavbildning undersöka hur olika kognitiva funktioner är organiserade i hjärnan. Lars Nyberg är föreståndare för Wallenberg Centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet, föreståndare för Umeå Centrum för Funktionell Hjärnavbildning samt huvudansvarig för Betula-projektet som är en longitudinell studie av åldrande, minne och demens som har pågått i över 25 år.

Föreläsningen hålls på svenska.