Exjobbspresentation - Torkel Svenson Hagström

  • Datum: –11.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet sal 80101
  • Föreläsare: Torkel Svenson Hagström
  • Kontaktperson: Torkel Svenson Hagström
  • Seminarium

Undersökning av prestanda hos elflygsmotor

Storskaliga elektriska jetflygplan är ett koncept som befinner sig långt in i framtiden. Däremot har stora framsteg gjorts gällande elektriska flygplan i mindre skala, med många olika utvecklingsprojekt över hela världen. Ett av dessa projekt är det svenska ELISE (Elektrisk Lufttransport i Sverige), som startade 2018 på Chalmers Tekniska Högskola år 2018, och innefattar många olika aktörer som bland annat Uppsala Universitet, RISE, Heart Aerospace och Kungliga Tekniska Högskolan. Projektets mål är att bygga ett fullt fungerande eldrivet passagerarplan med 21 säten som ska kunna flyga en sträcka på 40 mil på en laddning. 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka prestandan hos en nerskalad modell av den tilltänkta motorn för planet. De aspekter som undersöktes var magnetflödenas beteende i motorn samt läckflöden, den inducerade spänningen i statorn vid tilltänkt rotationshastighet, vid vilka strömmar det uppskattade vridmomentet vid full fart uppnås, samt motorns effektförluster och verkningsgrad. Denna studie genomfördes framförallt med simuleringar i programmet COMSOL Multiphysics, men experimentella studier genomfördes också på motorn för att verifiera resultaten i simuleringarna.

Handledare: Sandra Eriksson och Mauritz Andersson, Uppsala universitet
Ämnesgranskare: Juan de Santiago, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Love Holmsved