Linguistic fieldwork in Pamir: From documentation to revitalization of endangered languages.

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 9-3042
  • Föreläsare: Jaroslava Obrtelová
  • Arrangör: UPPLADOC, VoGel, The Iranian Seminar
  • Kontaktperson: Robert Borges
  • Seminarium