INSTÄLLT: Lika villkorsdag på svenska

  • Datum: –16.00
  • Plats: Plats Campus Gotland: B 43 via länk Eva Netzelius
  • Föreläsare: Lovise Haj Brade, universitetslektor Mittuniversitetet
  • Webbsida
  • Arrangör: Lika villkorsrådet
  • Kontaktperson: Ann-Sofie Wigg Bodin
  • Telefon: 018-4711853
  • Seminarium

Tema: Breddad rekrytering och deltagande. Evenemanget är tyvärr inställt!

Dagen inleds med att Lovise Haj Brade föreläser och avslutas med en paneldiskussion med representanter för Lika villkorsrådet, Studentavdelningens breddad rekrytering, Enheten för studentrekrytering på Kommunikationsavdelningen, Mångfaldsbyrån ESMeralda och Uppsala universitets förenade studentkårer (UUFS).

Medarbetare vid Campus Gotland kan delta via videolänk i lokal B 43.

 

INSTÄLLT: Lika villkorsdag på svenska