Aktuell humanistisk forskning - fyra föredrag

  • Datum: –16.40
  • Plats: Humanistiska teatern , Engelska parken
  • Arrangör: Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala i samarbete med Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Björn Melander
  • Föreläsning

Aktuell och spännande forskning presenteras i fyra föreläsningar på svenska eller engelska. Föredragen kommer att hållas på såväl svenska som engelska och bägge språken kan användas vid frågor och diskussion. Anmälan via mejl.

Program

14:15–14:25:   Hugh Beach & Staffan Nyström: Introduktion
14:30–14:55:   Henrik Ågren: Titulering: Hur social tillhörighet manifesterades och doldes i 1700-talets Sverige
15:00–15:25:   Birsel Karakoç: Typological change or competitive symbiosis? A diachronic study on Persian structures in Turkish

15:25–15:45    Paus

15:45–16:10:   Dag Blanck: Vårt behov av USA
16:15–16:40:   László Károly: Derivation versus compounding in Turkic

Mingel med dryck och snittar.

Anmäl närvaro till Björn Melander bjorn.melander@nordiska.uu.se