Scifest, vetenskapsfestival på Fyrishov

5-6 mars för skolan och 7 mars för allmänheten.

SciFest är en vetenskapsfestival med ett brett utbud av workshops, shower, tävlingar, forskarträffar och föredrag. Från och med år 2020 samarrangeras SciFest av Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.  

Här kan nyfikna i alla åldrar prova på och få smakprov på forskning och dess tillämpningar inom alla vetenskapsområden. Utställare och deltagare på SciFest kommer från såväl skolor och universitet som företag, myndigheter, muséer och organisationer. Vi vill särskilt få unga människorna att ställa de stora frågorna, ta del av den senaste forskningen, testa sig fram och upptäcka hur roligt och intressant det är med vetenskap. Många av de som medverkar i programmet är studenter, unga forskare och innovatörer som lättare kan bidra till att inspirera andra unga.

Vi från institutionen för geovetenskaper finns på plats och våra forskare berättar om;

Lokalisera en jordbävning
Kom och lär dig hur geofysiker studerar jordbävningar och använder dessa för att undersöka jordens inre. Vi tittar närmare på hur olika typer av skakningar breder ut sig från ett skalvs centrum och hur man med enkla medel kan bestämma var skalvet inträffade.

Väderprognoser: vetenskap eller gissningar?
Vi är vana att alltid ha en väderprognos bara ett klick bort, men det krävs mycket arbet för att göra en prognos. Vi kommer att förklara vetenskapen och modellerna bakom en prognos. Workshopen inkluderar en hands-on aktivitet för att illustrera varför inte alla väderprognoser stämmer och du får också presentera en prognos själv, precis som på TV.

Det bubblar i vulkanen!
Magma kan bete sig på olika sätt, beroende av vad den består av. Den kan vara rinnig, som honung, eller tjock, som jordnötssmör, ha många bubblor eller inga bubblor alls. Att känna till magmans olika egenskaper hjälper forskare att kunna förutsäga vilken typ av eruption som kommer att ske i en aktiv vulkan. Kom och lär dig mer om de olika magmatyperna och upptäck de olika egenskaperna i verkligheten.