Handelsrättsliga seminariet

Professor Annina H. Persson (Örebro universitet, gästprofessor i handelsrätt vid
Uppsala universitet) och professor Marie Karlsson Tuula (Karlstads universitet, gästprofessor vid Örebro universitet) inleder seminariet under rubriken: "Oskäliga avtalsvillkor i kreditgivning till småföretagare?"

Diskussionspartner: Professor Lars Silver (Handelshögskolan vid Umeå universitet)

Seminariet hålls via videokonferensverktyget Zoom. Anslut via den här länken
Seminariet hålls på svenska. Anmälan krävs inte.

 

Det handelsrättsliga seminariet arrangeras av Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet som en tvärvetenskaplig mötesplats för rättsvetenskap och annan samhällsvetenskap.