INSTÄLLT! ((Jugoslavisk och post-jugoslavisk film ))

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken
  • Föreläsare: INSTÄLLT! ((Sanjin Pejković))
  • Arrangör: Slaviska seminariet
  • Kontaktperson: Magdalena Slyk
  • Seminarium

INSTÄLLT! ((Föreläsningen går igenom ett antal nedslag som rör det forna Jugoslavien och dess filmproduktion. Sanjin Pejković, Fil dr i Filmvetenskap, kommer att prata om teman som rör audiovisuell historieskrivning, nationalism och medierat minne. En del av föreläsningen kommer även att ägnas postjugoslavisk filmproduktion.))
Ordförande: Sonja Bjelobaba. Språk: svenska.