Filmvisning och efterföljande diskussion

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062
  • Arrangör: Slaviska seminariet
  • Kontaktperson: Magdalena Slyk
  • Seminarium

Filmvisning och efterföljande diskussion
Ordförande: Maria Engström. Språk: engelska