INSTÄLLT: Framtidsakademin: Migration och mänskliga rättigheter

  • Datum: –19.00
  • Plats: Stadsbiblioteket
  • Föreläsare: Sara Kalm, docent och universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen Lunds universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: CEMUS, Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, och Folkuniversitetet Uppsala
  • Kontaktperson: Daniel Mossberg
  • Föreläsning

Varmt välkommen till en öppen föreläsning med Sara Kalm, docent och universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen Lunds universitet: “Migration och mänskliga rättigheter”

Forskaren Sara Kalm ger en föreläsning om samspelet mellan migrations- och socialpolitik. Kalm berättar om olika former av migrationsregleringar, och vad dessa inneburit för mänskliga rättigheter. Några historiska nedslag görs, och avslutningsvis berörs frågan om klimatrelaterad migration. Sara Kalm är docent i statsvetenskap på Lund universitet.