Disputation Susanne Lundesjö Kvart

  • Datum: –15.30
  • Plats: Blåsenhus  Sydney Alrutz-salen
  • Doktorand: Susanne Lundesjö Kvart
  • Arrangör: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Kontaktperson: Magdalena Nygaard
  • Telefon: 018-471 6349
  • Disputation

Disputation i pedagogik

Susanne Lundesjö Kvart disputerar i pedagogik med avhandlingen: Konsten att undervisa ryttare - en studie om ridlärares pedagogiska praktik

Huvudhandledare: Helen Melander
Biträdande handledare: Anna Bergh

Opponent: Biträdande professor Daniel Persson Thunqvist, Linköpings universitet.

Betygsnämnd: Susanne Hedenborg, Malmö universitet, Marie Tanner, Karlstads universitet, Andreas Bergh, Uppsala universitet.