Disputation Nils Kirsten

  • Datum: –15.30
  • Plats: Blåsenhus Bertil Hammer-salen
  • Doktorand: Nils Kirsten
  • Arrangör: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Kontaktperson: Magdalena Nygaard
  • Telefon: 018-471 6349
  • Disputation

Disputation i pedagogik

Nils Kirsten disputerar i pedagogik med avhandlingen: Kompetensutveckling som styrning

Huvudhandledare: Wieland Wermke
Biträdande handledare: Eva Forsberg

Opponent: Professor Tine Sophie Prøitz, Universitetet i Sørøst-Norge

Betygsnämnd: Andreas Ryve, Mälaradalens Högskola, Inger Eriksson, Stockholms universitet, Claes Nilholm, Uppsala universitet