Disputation Lolita Gelinder

  • Datum: –15.30
  • Plats: Blåsenhus Eva Netzelius-salen
  • Doktorand: Lolita Gelinder
  • Arrangör: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Kontaktperson: Magdalena Nygaard
  • Telefon: 018-471 6349
  • Disputation

Disputation i didaktik

Lolita Gelinder disputerar i didaktik med avhandlingen: Smak för hållbar mat? Undervisning för hållbar matkonsumtion i hem- och konsumentkunskap.

Huvudhandledare: Karin Hjälmeskog
Biträdande handledare: Malena Lidar

Opponent: Professor Päivi Palojoki, University of Helsinki

Betygsnämnd: Jesus Piqueras Blasco, Stockholms universitet, Gun Åbacka, Universitetet i Agder, David Kronlid, Uppsala universitet